Societat:

Denominació social: LOUNGEUP SAS

Adreça: 62 RUE DOUDEAUVILLE – 75018 PARIS – FRANCE

Telèfon: +33 (0)1 84 16 82 20

RCS: 537 538 035

Capital social: 30.487,00 €

Inscripció CNIL: 2003849

Correu electrònic: contact@loungeup.com

Director de publicació: Mathieu POLLET

Allotjament del lloc:

Nom de l'empresa: AMAZON WEB SERVICES, INC.

Adreça: P.O. Box 81226 – SEATTLE, WA 98108-1226 – Estats Units

Telèfon: +1-206-266-2992

Crèdits de la foto:

Arnaud Rizon
http://www.arnaudrizon.com

Benvinguts a la selva
https://www.welcometothejungle.com

Desasa la barra
https://unsplash.com

Espai negatiu
https://negativespace.co

Torna a rodar
https://www.reshot.com

Picjumbo
https://picjumbo.com

Rebentar
https://burst.shopify.com

Pexels
https://www.pexels.com

Freepik
https://fr.freepik.com

Col·lecció enfocada
https://focusedcollection.com